FOR PUBLIC/PRIVATE ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS: PAGBABAGO NG IMPORMASYON PARA SA IKA-10 PAMBANSANG KONGRESO SA WIKA AT PANITIKANG FILIPINO NG KAPISANAN NG MGA SUPERBISOR AT GURO SA FILIPINO

AD19-102. PAGBABAGO NG IMPORMASYON PARA SA IKA-10 PAMBANSANG KONGRESO SA WIKA AT PANITIKANG FILIPINO NG KAPISANAN NG MGA SUPERBISOR AT GURO SA FILIPINO

Advertisements

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s