FOR PRIVATE / PUBLIC ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS: PAGBABAGO NG PETSA PARA SA PAMPINID NA PALATUNTUNAN (CULMINATING ACTIVITY) NG TAGISAN NG TALENTO KAUGNAY SA PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKA 2019 (LEBEL ELEMENTARYA AT SEKUNDARYA)

AD19-213. PAGBABAGO NG PETSA PARA SA PAMPINID NA PALATUNTUNAN (CULMINATING ACTIVITY) NG TAGISAN NG TALENTO KAUGNAY SA PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKA 2019 (LEBEL ELEMENTARY AT SEKUNDARYA)

 

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s