DM NO. 853, S. 2022. KAPASYAHAN NG KOMISYON SA WIKANG FILIPINO SA PAGPAPATIGIL NG PAGGAMIT NG FILIPINAS AT PAGBAWI SA PINAGTIBAY NA KAPASYAHAN KALUPUNAN NG MGA KOMISYONER BLG. 13-19 SERYE NG 2013

DM NO. 853, S. 2022. KAPASYAHAN NG KOMISYON SA WIKANG FILIPINO SA PAGPAPATIGIL NG PAGGAMIT NG FILIPINAS AT PAGBAWI SA PINAGTIBAY NA KAPASYAHAN KALUPUNAN NG MGA KOMISYONER BLG. 13-19 SERYE NG 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s