For Public Elementary and Secondary Schools :MGA PANSANGAY NA TIMPALAK PARA SA BUWAN NG WIKA 2015 AT PAGPILI NG NATATANGING GURO, DALUBGURO , PUNO NG KAGAWARAN AT TAGAMASID SA FILIPINO AT MTB-MLE

2086.  MGA PANSANGAY NA TIMPALAK PARA SA BUWAN NG WIKA 2015 AT PAGPILI NG NATATANGING GURO, DALUBGURO , PUNO NG KAGAWARAN AT TAGAMASID SA FILIPINO AT MTB-MLE 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s