Buwan ng Wikang Pambansa 2017

 

MEMORANDUM PANGKAGAWARAN Blg. 58, S. 2017: BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2017

 1. Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay mangunguna sa pagdiriwang ng taunang Buwan ng Wikang Pambansa 2017 tuwing ika-1 hanggang ika-31 ng Agosto alinsunod sa itinakdang Pampanguluhang Proklamasyon Bilang 1041, s. 1997. Ang tema ng pagdiriwang sa taong ito ay Filipino: Wikang Mapagbago.
 2. Ang layunin ng pagdiriwang ay ang mga sumusunod:
  • ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997;
  • mahikayat ang iba’t ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko; at
  • maganyak ang mga mamamayang Filipino na pahalagahan ang wikang pambansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa.
 3. Ang lingguhang paksa sa loob ng isang buwang pagdiriwang ay ang mga sumusunod:
  • Wikang Filipino, Susi sa Pagbabago;
  • Pangangalaga sa Wikang Katutubo, Pagpapayaman sa Wikang Filipino,
  • Wikang Filipino: Wika ng Maka-Filipinong Saliksik, at
  • Pagsasalin, Mahalaga sa Bago at Mapagbagong Karunungan.
 4. Ang mga nabanggit na lingguhang paksa ang papatnubay at magsisilbing batayan ng lahat ng gawaing bubuuin at isasagawa sa isang buwang pagdiriwang. Hindi ito nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod upang magkaroon ng kalayaan ang lahat sa pagpaplano ng programa

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s