Nuclear Science and Technology (NST): ABISian dadalo sa int’l study tour sa Vienna, Austria

ni: Anthony Augusto M. Garcia

DADALO ang isang guro ng Schools Division of Mandaluyong City isa isang international study tour na organisado ng International Atomic Energy Agency (IAEA) ng United Nations na gaganapin sa Mayo 16-21 at Mayo 23-25 sa Viena, Austria.

Naanyayahan ng IAEA bilang delegado si Dr. Maribel Ganeb, master teacher II at guro sa Junior High School ng Andres Bonifacio Integrated School (ABIS) sa 2022 Study Tour on Nuclear Science and Technology (NST) Contribution to UN SDGs at Regional Meeting on the Development of a Model Curriculum for Secondary Level Education.

Kaugnay ng pagiging delegado, nagwagi si Ganeb sa 2021 NST Education Competition for Secondary Level Students and Teachers Education Exhibition on NST.

“Nagpapasalamat ako sa aking mga kasamahang mga guro sa chemistry at physics na tumulong sa akin upang masiguro ang tamang nilalaman ng video lesson kaugnay sa nuclear science,” pahayag ni Dr. Ganeb.

Pinasalamatan din ni Ganeb ang kanyang anak na tumulong sa kanyan sa paggawa ng video.

“Mahirap ang paksa kaya nagsagawa kami ng pananaliksik at komprehensibong storyline upang higit na maunawaan ng mga manonood lalo na ng mga mag-aaral,” dagdag pa ni Ganeb.

Samantala, pinapurihan ni Dr. Romela M. Cruz, pansangay na tagapamanihala ng DepEd-Mandaluyong City, si Ganeb at ang kanyang punongguro na si Gng. Olivia L. Pagurayan, para sa karangalan at pagkakataon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s