DA NO. 85, S.2021. GINHAWA SA PANAHON NG PANDEMYA: PAG-UNAWA AT PAGTUGON SA MGA HAMONG DULOT NG PANDEMYA

DA NO. 85, S.2021. GINHAWA SA PANAHON NG PANDEMYA: PAG-UNAWA AT PAGTUGON SA MGA HAMONG DULOT NG PANDEMYA

Leave a Reply