Tag Archives: Graduation Rites

Mensahe sa mga Magsisipagtapos

Dr. Romela M. Cruz, CESO VI – Pansangay na Superintendente “Walang  sinuman ang nakapagkamit ng pangarap mula maliit hanggang malaki maliban kung ang pangarap ay napanagimpan sa una pa lamang.” Laura Ingalls Wilder Malugod na pagbati sa ating mga matatag at masisigasig na magsisipagtapos at lalakdaw ngayong Taong Panuruan 2021-2022. Narating na ninyo ang isang natatanging bahagi ng inyong buhay.

Read more