Category Archives: Prime Mover

Mensahe sa mga Magsisipagtapos

Dr. Romela M. Cruz, CESO VI – Pansangay na Superintendente “Walang  sinuman ang nakapagkamit ng pangarap mula maliit hanggang malaki maliban kung ang pangarap ay napanagimpan sa una pa lamang.” Laura Ingalls Wilder Malugod na pagbati sa ating mga matatag at masisigasig na magsisipagtapos at lalakdaw ngayong Taong Panuruan 2021-2022. Narating na ninyo ang isang natatanging bahagi ng inyong buhay.

Read more

BE-LCP: An Educational Milestone amidst Pandemic

TECHNOLOGY has certainly altered the way we live. It has impacted different aspects of life and redefined living. Technology has also burrowed its way into the field of education, revolutionizing and changing it many ways. The Philippine learning system never ignored the role of technology in which became an asset for not putting the education on hold. The Schools Division

Read more