2019 Graduation Message of Dr. Alyn G. Mendoza, Chief Education Supervisor, Curriculum Implementation Division

mendoza

Malugod na pagbati ang pinaaabot ko sa mga magsisipagtapos ng Taong Panuruan 2018-2019.

Tunay ngang isang pagdiriwang na puno ng kagalakan ang araw na ito, hindi lamang dahil napagtagumpayan ninyo ang unang yugto ng paglinang at pagpapayaman ng inyong kaalaman, kasanayan at pag-uugali.  Bunga  ito  ng inyong pagsisikap at pagtitiyaga sa loob ng mga taon na inilagi ninyo sa mahal ninyong paaralan. Ito ay selebrasyon din ng isa na namang kuwento ng tagumpay ng nabuong pangarap na pinanday ng mga taong nakibahagi at nakipagtulungan: ang pangarap na maipagkaloob sa inyo ang may mataas na kalidad na edukasyon para sa magandang buhay sa hinaharap.

Napapanahon ang temang “Pagkakaisa sa Pagkakaiba-iba: Kalidad na Edukasyon para sa Lahat.” Layunin nitong ipahatid ang malalim  na mensahe nang tunay na pagmamalasakit  ng bawat isa para sa bawat Filipinong mag-aaral, anoman ang kinalalagyang estado sa lipunan. Lahat ay may pantay na karapatan sa larangan ng edukasyon.

Pinatunayan ng Kagawaran ng Edukasyon, mga opisyal, mga namumuno ng paaralan, mga guro, mga magulang, mga stakeholder at partner ng paaralan, na may kapangyarihan sa pagkakaisa. Ang bawat kasapi ng organisasyon at lipunan ay may mahalagang ambag sa pagkakaroon ng de-kalidad na edukasyon.

Hindi naging hadlang ang iba’t ibang pinagmulan, paniniwala at kulturang kinagisnan sa pagtahak sa daan ng pagkatuto. Ginamit ng bawat isa ang sariling karanasan upang maibahagi at mapaghugutan ng inspirasyon.

Sa pagtahak ninyo sa darating na bukas, ipagtatuloy ang nasimulang adhikain. Sa tulong ng inyong mapagmahal na magulang at malakas na suporta ng mga tao sa inyong paligid, natitiyak ko na kayo ang hinihintay ng mahal nating bayan na maghahatid sa tugatog ng tagumpay at pagbabago.

Kasihan nawa kayo ng Poong Maykapal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s