Category Archives: Others

2019 Graduation Message of Vice Mayor Anthony D. Suva

To the Graduates of the City of Mandaluyong, Greetings of peace! May warmest congratulations to the graduates of the academic year 2018- 2019! You have successfully hurdled all the challenges in your academic journey. The sleepless nights and all the hard works have finally paid off. Surely, behind this great milestone are people who dreamed with you and supported you

Read more

2019 Graduation Message of Mayor Carmelita A. Abalos

Ang inyong PAGTATAPOS ay mananatiling simbolo ng TAGUMPAY at KAUNLARAN. Isang hudyat ng mahusay na pagkamit at pagkukumpleto ng isang lebel ng pag-iipon ng karunungan at pag-abot ng pangarap. Abot kamay na kaunlaran na tanging sa inyong mga kamay nakasalalay. Kinalulugdan kong purihin at pasalamatan ang magsisipagtapos sa SCHOOL sa Taunang Pampaaralan 2018-2019. Mananatiling kayamanan sa isang magulang na tulad

Read more

2019 Graduation Message of Dr. Alyn G. Mendoza, Chief Education Supervisor, Curriculum Implementation Division

Malugod na pagbati ang pinaaabot ko sa mga magsisipagtapos ng Taong Panuruan 2018-2019. Tunay ngang isang pagdiriwang na puno ng kagalakan ang araw na ito, hindi lamang dahil napagtagumpayan ninyo ang unang yugto ng paglinang at pagpapayaman ng inyong kaalaman, kasanayan at pag-uugali.  Bunga  ito  ng inyong pagsisikap at pagtitiyaga sa loob ng mga taon na inilagi ninyo sa mahal

Read more

2019 Graduation Message of Dr. Romela M. Cruz, CESE, Officer In-Charge, Office of the Assistant Schools Division Superintendent

Nais kong ipaabot ang pagbati ng “Maligayang Pagtatapos” sa mga batang magsisipagtapos sa mga paaralang Lungsod ng Mandaluyong, Taong Panuruang 2018-2019 na may temang “PAGKAKAISA SA PAGKAKAIBA-IBA: KALIDAD NA EDUKASYON PARA SA LAHAT” (Unity in Diversity: Quality Education For All). Ang inyong pagtatapos sa taong ito ay nagsisilbing salamin ng pagkakaisa at tagumpay natin bilang Pilipino sa pagkamit ng kalidad

Read more

2019 Graduation Message of Mrs. Emma G. Arrubio, Chief Education Supervisor, School Governance and Operations Division

Isang maalab  na pagbati para sa lahat ng mga magsisipagtapos sa taong panuruan 2018-2019! Ang pagtatapos ay nagbabadya ng isang bagong simula. Para sa isang magulang isa na marahil sa pinakamahalagang bahagi sa kanyang buhay ay ang masaksihan ang pagtatapos ng kanyang anak.marahil ay nag-uumapaw sa galak at labis na pasasalamat ang kanyang puso habang buong pagmamalaking pinagmamasdan ang kanyang

Read more

2019 Graduation Message of Dr. Nerissa L. Losaria, CESO VI, Officer In-Charge, Office of the Schools Division Superintedent

Warm greetings to the 2019 graduates of Elementary and Senior High School as well as the students who are moving up to the next education ladder. Special greetings to the parents who labored hard for the education of their children. Graduation day is dedicated to you! The theme “Unity in Diversity: Quality Education for All” is the underlying philosophy of

Read more