2019 Graduation Message of Mayor Carmelita A. Abalos

Ang inyong PAGTATAPOS ay mananatiling simbolo ng TAGUMPAY at KAUNLARAN. Isang hudyat ng mahusay na pagkamit at pagkukumpleto ng isang lebel ng pag-iipon ng karunungan at pag-abot ng pangarap. Abot kamay na kaunlaran na tanging sa inyong mga kamay nakasalalay.

Kinalulugdan kong purihin at pasalamatan ang magsisipagtapos sa SCHOOL sa Taunang Pampaaralan 2018-2019. Mananatiling kayamanan sa isang magulang na tulad ko ang makitang aakyat sa entablado ang ating mga anak upang tanggapin ang kanilang DIPLOMA at Sertipiko ng Tagumpay sa pag-aaral. Walang katumbas na kasiyahan at karangyaan sa mundo ang masaksihan ang unti-unting katuparan ng mga pangarap na ating nais sa bawat kabataan sa ating lipunan.

Tunay na sa temang “Pagkakaisa Sa Pagkakaiba-iba: Kalidad Na Edukasyon Para Sa Lahat,” hindi malayong makamit ang kagalingan at kahusayan sa iba’t ibang larangan, bitbit ang pagmamahal at disiplinang hinasa ng panahon sa kabila ng pagkakaiba-iba ng interes, kasarian, kulay, paniniwala, relihiyon at katayuan sa buhay. Mananatiling bigkis ang Edukasyon at mabisang tagapag-ugnay tungo sa iisang hangaring maabot at maisakatuparan ang ambisyon at pangarap sa buhay. Tanging ang edukasyon lamang ang makapag-aahon mula sa kahirapan at huhulma sa porma ng pagiging isang responsable at maka-taong mamamayan.

Ang ating Pamahalaang Lungsod ay katulad ng isang responsableng MAGULANG. Nakaatang dito ang pagbibigay at pagsisiguro ng isang sapat, mahusay, at abot kamay na edukasyon para sa ating mga kabataan. Kaya naman ang ating mga mag-aaral mula Kinder hanggang Senior High School sa bisa ng K-12 Program ng Kagawaran ng Edukasyon ay mahusay na naipatupad sa Mandaluyong sa pamamagitan ng ating mga programa at proyektong akma at tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral, mga guro pati na rin ng mga magulang sa lahat ng pampublikong paaralan.

Walang pagkakataon at walang oportunidad ang masasayang sa mga batang may disiplina, pursigido at may pagpapahalaga sa importansiya ng isang LIBRE at DEKALIDAD na EDUKASYON sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng gamit sa eskwela, bag, notebook, uniporme, sapatos at medyas, P.E. uniform, maging ang paglalaan ng allowance o baon para sa mga mag-aaral ng senior high school sa lungsod. Bilang tugon sa makabagong programang ito, naisakatuparan din ang pagpapagawa ng mga makabagong pasilidad at kagamitan sa paaralan, bukod pa sa karagdagang silid aralan at gusali na kinakailangan para sa mga mag-aaral at guro sa Mandaluyong.

Bilang magulang at bilang INA NG LUNGSOD, hindi naman natin pwersahang hinihiling na maging pinakamagaling at pinakamahusay ang ating mga anak sa kanilang paaralan. Bonus at dagdag karangalan sa ating mga puso kung ang ating mga anak ay makatatanggap ng parangal at medalya dulot ng kanilang galing at husay sa pag-aaral. Sa makabagong panahon, lalong nagiging daynamiko at makahulugan ang makita na nagpupursige, may kabutihang asal at disiplina, nagpapahalaga at may dedikasyon ang bawat isang mag-aaral tungo sa pagkamit ng karunungan, karanasan at ang kakayahang matutunan ang totoong laban sa buhay. Dito lalong nagiging mahalaga ang pag-aaral at dito nagiging lalong makabuluhan ang edukasyon at pamilya tungo sa makatotohanang pamumuhay.

Saludo ako sa bawat Kabataang Mandaleño na may pusong palaban at may pagpapahalaga sa kinabukasan!

Kayo ang patuloy na bumubuhay sa ating pangarap na pagbabago tungo sa kaunlarang inaasam!

Pagpupuri at Pagmamahal Para sa Inyong Tagumpay!

 

 

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s