Monthly Archives: March 2019

2019 Graduation Message of Vice Mayor Anthony D. Suva

To the Graduates of the City of Mandaluyong, Greetings of peace! May warmest congratulations to the graduates of the academic year 2018- 2019! You have successfully hurdled all the challenges in your academic journey. The sleepless nights and all the hard works have finally paid off. Surely, behind this great milestone are people who dreamed with you and supported you

Read more

2019 Graduation Message of Mayor Carmelita A. Abalos

Ang inyong PAGTATAPOS ay mananatiling simbolo ng TAGUMPAY at KAUNLARAN. Isang hudyat ng mahusay na pagkamit at pagkukumpleto ng isang lebel ng pag-iipon ng karunungan at pag-abot ng pangarap. Abot kamay na kaunlaran na tanging sa inyong mga kamay nakasalalay. Kinalulugdan kong purihin at pasalamatan ang magsisipagtapos sa SCHOOL sa Taunang Pampaaralan 2018-2019. Mananatiling kayamanan sa isang magulang na tulad

Read more
« Older Entries Recent Entries »